Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martina Liznová, IČ: 01920901 se sídlem Malá Roudka 14, 679 63 Malá Roudka(dále jen: „správce“). Protože správci na na ochraně Vašich osobních údajů záleží, připravil pro Vás tyto informace o zpracování Vašich osobních údajů. Najdete v nich hlavně to, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, proč tak činí, jak s nimi pracuje a jak dlouho je bude uchovávat.

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Malá Roudka 14, 67963 Malá Roudka

Email: mlorigos@email.cz

Telefon: + 420 721138829

3. Správce zpracovává zejména Vaše identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, adresa Vaše, Vašeho sídla, případně sídla Vaší společnosti a Vaše kontaktní údaje jako je e-mailová adresa, případně IČO nebo DIČ, číslo Vaší objednávky nebo číslo smlouvy, kterou jste se správcem uzavřeli. Může se jednat přímo o Vaše osobní údaje nebo osobní údaje zástupců Vaší společnosti.

4. Vaše osobní údaje zpracovává správce rovněž v rozsahu zboží, který jste si u něj objednali, naší komunikace mezi vámi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené se správcem.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

· oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

· splnění zákonné povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem,

· splnění zákonných povinností správce,

· ochrana práv a nároků správce.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje podle následující logiky:

· po dobu trvání smlouvy,

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (maximálně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),

· po dobu trvání dalších oprávněných zájmů správce (maximálně po dobu 10 let),

· po dobu určenou právními předpisy.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

· podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

· zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet s.r.o., IČO: 289 35 675) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

· účetní a IT podpora správce (....................................).

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu správce a

· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem .....1.1.2020................

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení